CONTACT

Nếu bạn có nhu cầu cộng tác với Tammy trên phương diện là đối tác, vui lòng liên hệ với mình tại đây nhé:

Email: misstamkt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/uriko.nguyen.7/

Phone: +84 398095754

Translate »